Förlåt - och bli fri!

 • Forlat och bli friBehöver du förlåta någon för att kunna gå vidare i livet?
 • Släppa taget om dina känslor av bitterhet, ilska eller rädsla?
 • Eller bär du på känslor av skuld eller skam för något du själv gjort, sagt eller inte gjort och sagt?
 • Behöver du rent av förlåta dig själv?

Man förlåter andra kanske främst för sin egen skull. När man inte längre är villig att offra sin sinnesfrid på grund av vad någon annan har gjort är det tid att förlåta. Den som känner sig förorättad, kränkt och sårad blir befriad från bördan av att gå och tänka på det som har hänt, och från att vara arg och ledsen.

Det handlar inte om att gå till en annan person och säga att ”nu har jag förlåtit dig”. Det är ett arbete du gör för dig själv, för att släppa taget om det som gnager och irriterar dig, som uppfyller dina tankar och tar energi ifrån ditt liv och som hindrar dig att leva ditt liv fullt ut. Efteråt får du vanligen även en mindre negativ syn på den person som har felat och ni kan försonas - om du vill.

Att förlåta sig själv innebär att göra sig fri från självanklagelser och självnedvärdering som beror på att du upplever att du har fel och brister, eller har gjort misstag. Du kan äntligen börja må bra igen.

Att reflektera över
 1. Har du någon gång förlåtit en annan person? Hur påverkade det dig?
 2. Vad ser du för fördelar med att förlåta dig själv? Hur skulle det kunna påverka ditt liv och ditt välbefinnande?
Vem kan du förlåta?
 • Du kan t ex förlåta:
 • Dina föräldrar eller styvföräldrar (vanligast)
 • Syskon och andra släktingar
 • En partner eller en före detta partner
 • Ett barn
 • En vän
 • En chef eller arbetskamrat
 • En främling som har skadat dig eller närstående
 • En sjukdom eller en funktionsnedsättning
 • Personal inom socialtjänsten, sjukvården m fl
 • Ett företag, en myndighet eller institution
 • Gud
 • Livet
 • Dig själv
Fördelar med att förlåta sig själv
 • Det är omsorgsfullt och kärleksfullt mot dig själv.
 • Du kan leva mer i nuet.
 • Du kan låta din kreativitet blomma.
 • Du kan sluta grubbla över vad andra anser om dig.
 • Du kan släppa rädsla.
 • Du är glad att vara dig själv.
 • Du blir mera kraftfull.
 • Du kan trivas bättre i världen.
 • Du kan känna dig lugnare.
 • Du känner mer hopp och välbefinnande.
 • Du blir mer kärleksfull och förlåtande mot dig själv och andra.
 • Livet känns lättare.
 • Fördelar med att förlåta en annan
 • Man kan släppa bitterhet.
 • Man blir mer klar över vad man tänker och känner.
 • Man kan ändra gamla tankemönster.
 • Man kan sluta lida p g a vad andra människor har gjort.
 • Man blir villig att ta ansvar för sitt eget liv och sina handlingar och kan låta andra bära ansvar för sitt liv och sina handlingar.
 • Man anpassar sina känslomässiga reaktioner till verkligheten.
 • Man blir konstruktiv och kommer på vad man kan och vill göra.
 • Man inser att man har makt att vara kärleksfull oavsett vad andra människor gör och har gjort.
 • Man inser att människor har ett grundläggande värde och har rätt till respekt, trots misstag.
 • Man förstår att felsteg och misstag, egna och andras, är en naturlig del av livet.
 • Man förstår händelser och relationer i ett högre perspektiv av sammanhang och mening.
 • Man kan släppa sin negativa bindning till personen.
 • Man känner mer hopp.
Hur går en förlåtelsesession till?

Processen bygger bl a på modern psykologi, samtal om det som hänt, utforskande av känslor och behov och visualiseringsövningar. Vi kan även tillsätta EFT/Tapping för eventuell större effekt.

En förlåtelsesession tar ca 3-4 timmar och kan fördelas på två tillfällen, om så önskas. Vi träffas på min mottagning i Norrköping eller online.

(Psykolog och författare Barbro Holm Ivarsson har utvecklat metoden. Läs gärna hennes bok "Förlåt och bli fri".

Bokadirekt här!

Boka tid Vit