Vad är EFT/Tapping?

Energy-Tapping-Points-Male2-440x800

Knackningar, som också kallas för EFT (Emotional Freedom Technique), är ett effektivt sätt att förbättra ditt liv på flera nivåer: mentalt, känslomässigt och fysiskt. Den här metoden har visat sig kunna påverka en rad olika slags problem – från stressreducering och känslomässigt obehagliga tillstånd till begränsande föreställningar och även vid fysiska åkommor. EFT bygger på teorin att negativa känslor och sjukdomstillstånd beror på stress/ blockeringar/ obalanser i kroppens energisystem och att den upplevda stressen och de negativa känslorna försvinner när man upplöser blockeringarna och tar bort störningarna.

EFT används av miljontals människor över hela världen och metoden är nu på stark frammarsch även i Sverige. Kan användas på alla åldrar, även barn. Naturlig metod utan biverkningar.

Hur går en EFT-session till?

Metoden är enkel att lära sig och bygger både på akupunkturens uråld­riga traditioner och på modern psykologi. Under min vägledning och mitt stöd knackar antingen du eller jag på dina akupunkturpunkter samtidigt som du fokuserar på ditt problem. Knackningen lugnar då nervsystemet och programmerar om hjärnan och kroppen till att reagera annor­lunda och mer balanserat vilket då även har positiv effekt på kroppen på cellnivå.

På så sätt lär du dig EFT så att du kan fortsätta använda det hemma. 

EFT kan användas på:
 • Stresshantering
 • Sorgbearbetning
 • Depression, ångest och panikattacker
 • Oro, trötthet och nedstämdhet
 • Andra känslor som t ex rädsla, skuld, skam, svartsjuka, ilska och aggressioner
 • Låg självkänsla och lågt självförtroende
 • Olika fobier t ex flygrädsla, rampfeber, höjdskräck, spindelskräck, ormskräck e t c
 • Trauma/PTSD
 • Sömnsvårigheter och mardrömmar
 • Övervikt och viktminskning
 • Beroenden (socker, mat, nikotin, alkohol, droger)
 • Ätstörningar
 • Relationsproblem
 • Beslutsångest och handlingsförlamning
 • Tvångsbeteenden
 • Begränsande föreställningar

Då EFT reducerar stress, påverkar på cellnivå och stärker immunförsvaret, kan det också prövas på:

 • Olika fysiska åkommor t ex huvudvärk, migrän, nackproblem, ryggont, illamående och magproblem
 • Allergier, astma, eksem, högt blodtryck och diabetes
 • Andra sjukdomstillstånd

Vetenskapliga studier visar en betydande minskning av stresshormonet kortisol under pågående session. För andra verksamma ingredienser i EFT/Tapping, se en svensk artikelserie i tre delar.

Historiken bakom EFT

Genom utgrävningsfynd vet man att redan 5000 f Kr testade människor att genom akupunktur bota sjukdomar, t ex reumatism.

Och 3000 år f Kr upprättades texter i kinesisk medicinkonst. I Kina utvecklade man systemet med akupunkturpunkter utefter ett meridiansystem i kroppen. Meridianer anses vara små kanaler, eller banor i kroppen. Meridianerna förser cellerna med (livs-)energi. Längs med varje meridian sitter små akupunkturpunkter som har förbindelse med meridianernas flöde. Genom att stimulera dessa punkter så stimuleras även kroppens celler.

Eftersom meridianerna inte syns så kan de vara svåra att tro på, men t o m västerländsk sjukvård har accepterat dessa. Ett exempel på det är ju att akupunktur numera är godkänt inom svensk sjukvård. Exempelvis ges ju akupunktur för att lindra förlossningssmärtor.

Under 1960- och 70-talen utvecklades metoder för muskeltestning för att kunna avgöra olika tillstånd i inre organ, körtlar och meridianer. Kombinerat med annan forskning fick detta så småningom namnet Tillämpad Kinesiologi.

Roger Callahan var en amerikansk psykolog som hade studerat kinesiologi och av en psykiatriker John Diamond lärt sig använda affirmationer tillsammans med ”knackande” på akupunkturpunkter. Av en tillfällighet, när han arbetade med en klient – upptäckte han att detta tillvägagångssätt fick en långvarig fobi att försvinna. Detta var 1979. Han utvecklade ”Callahan Techniques” vilket sedermera kom att kallas för TFT, Tankefältsteknik.

Under 80- och 90-talen pågick forskning på metodernas inverkan på posttraumatisk stress och det publicerades olika skrifter om hur man snabbt och med bestående resultat kunde befria sig från olika känslolåsningar och fobier.

Gary Craig var en amerikansk ingenjör som intresserade sig för personlig utveckling. Han hade utbildat sig hos Callahan, men upplevde TFT som oerhört komplicerat. Han började arbeta på att förenkla metoden så att vem som helst skulle kunna ta till sig den. 1995 var det så dags för ett nytt begrepp, EFT, Emotional Freedom Techniques. Craig började sprida denna mirakelkur via workshops och internet.

1998 bildades den första energipsykologiska organisationen, AMT, Association for Meridian Energy Therapies i Storbritannien av Silva Hartmann och Chrissit Hardisty och 1999 hölls den första energipsykologiska konferensen i Las Vegas. Energipsykologi bygger på teorin att känslomässiga blockeringar hindrar energin i vår kropp att flöda fritt. Därmed uppkommer känslomässiga låsningar och sjukdomstillstånd som man med hjälp av olika metoder kan upplösa.

Sedan dess har utvecklingen gått framåt och EFT är i dag den mest använda metoden inom energipsykologin. EFT har också fått en skjuts framåt av Nick Ortner som spridit EFT genom olika aktiviteter som du kan finna på hemsidan Tapping Solution. Nu sprider sig metoden över hela världen och det har gjorts flera vetenskapliga undersökningar på hur EFT fungerar, t ex i jämförelse med kognitiv beteendeterapi, KBT. I Sverige har vi en undersökning gjord på Karolinska sjukhus på patienter som fick EFT i samband med fibromyalgi. Se rapporterna under Länkar.

EFT knackning stöds av ansedda APA (American Psychology Association).

Det slovenska undervisningsministeriet har i juli 2016 officiellt fattat beslutet att erbjuda 75 procents sponsring på EFT-utbildningar för alla lärare och de som arbetar med utbildning i slovenska sekundära och grundskolor och daghem.

Vad säger forskningen?

EFT sprider sig över hela världen och det har gjorts flera vetenskapliga undersökningar på hur EFT fungerar, t ex i jämförelse med kognitiv beteendeterapi, KBT. I Sverige har vi en undersökning gjord på Karolinska sjukhus på patienter som fick EFT i samband med fibromyalgi.

Effekter av EFT vid fibromyalgi
Forskningsrapport av Gunilla Brattberg, leg läk, specialist i anestesi och smärtlindring.

KBT & EFT - en jämförelse

Forskning inom EFT
Det svenska EFT-förbundet har samlat några utvalda länkar till artiklar inom området EFT och Energipsykologi.

Vad säger vetenskapen bakom EFT/Tapping?
EFT-forskare, psykologi, professor och författare Peta Stapleton, Ph.D., sammanför historia och banbrytande forskning om tappning. Hon visar också hur EFT kan användas för en hel rad sjukdomar, inklusive ångest, viktproblem, depression, trauma och mer. Dr Stapletons egen banbrytande studie med matbehov hos överviktiga vuxna hjälpte till att etablera EFT som en effektiv, giltig form av terapi.

Bokadirekt här!

Boka tid Vit