En Kurs i Mirakler

I En Kurs i Mirakler (EKIM) möter vi Jesu kärleksbudskap i renodlad form. A Course in Miracles (ACIM) på engelska, utgör en syntes av psykologiska, metafysiska och andliga tankar. Bokens tre band, hela 1180 sidor, omfattar både österländska och västerländskt kristna värderingar. De tre banden utgörs av en textbok, en lektionsbok och en handledning för lärare.

Innehållet kanaliserades mellan åren 1965 och 1972 till Helen Schucman, biträdande professor i medicinsk psykologi vid Columbiauniversitetet och klinisk psykolog vid Presbyritansjukhuset i New York, i samarbete med hennes chef William Thetford. Efter publiceringen har Mirakelkursen, som den också kallas, spridits som en löpeld. Den har sålts i USA:s alla stater och i minst 46 länder utanför USA. Den har bl a hjälpt och inspirerat många läkare, terapeuter och författare. Den svenska översättningen blev klar i september 2004.

En Kurs i Mirakler har för avsikt att hjälpa den studerande att helt förändra sitt sätt att uppfatta sig själv och sin omvärld, så att han kan gå från rädslor och illusioner till kärlek och sanning, vilket egentligen är vårt naturliga tillstånd.

Mirakelkursen är inte en religion eller teologi. Inte heller en kyrka, sekt eller rörelse. Kursen påstår sig inte vara den enda saliggörande vägen till kärlek och inre frid, utan den är en av många vägar som alla leder till samma mål. Kursen skiljer sig bara från dem till formen.

Den form som Kursen erbjuder förenar moderna psykologiska insikter med den kristna traditionen. Den kan stödja oss i att nå ett tillstånd, där våra tankar, känslor, ord och handlingar är överensstämmande med varandra, så att vi är i harmoni med oss själva och våra medmänniskor.

Sättet att nå kärlek och inre frid, förs fram i Kursens unika praktiska arbetsbok, som utgörs av 365 lektioner - en för varje dag under året. Lektionerna hjälper oss att omskola vårt medvetande så att vi kan agera utifrån kärlek i stället för rädsla, rädsla som kan visa sig såsom exempelvis lågt självvärde, ilska, irritation, avundsjuka, svartsjuka och girighet.

Mirakler definieras som de förändringar i vårt synsätt som avlägsnar hindren för vår upplevelse av kärlek. De har alltså inte med yttre händelser i spektakulär mening att göra, utan avser en inre förändring. Genom att ändra vårt synsätt kan vi undanröja det som hindrar oss att upptäcka kärlekens närvaro, som enligt Kursen är vår medfödda arvedel. Man skulle kunna säga att A Course in Miracles innebär en kurs i andlig psykoterapi... eller helt enkelt EN KURS I KÄRLEK!

---

Ingenting verkligt kan hotas.
Ingenting overkligt existerar.
Häri ligger Guds frid.
(Textboken, Inledningen, s 33)