Nätverket En Kurs i Mirakler

För dig som studerar och vill inspireras och leva utifrån principerna i En Kurs i Mirakler/A Course in Miracles:

Nätverket bildades 19 okt 1993. Syftet med Nätverket är att vi som valt att öka medvetenheten inom oss själva, kan stödja och inspirera varandra till inre frid och därigenom sprida ljus och glädje vidare till andra.

Detta kan Nätverket erbjuda:

 • Vi arrangerar nätverksträffar för alla medlemmar i hela landet två gånger per år. På dessa träffar kan vi stödja och inspirera varandra. Vi samtalar om tolkningar av En Kurs i Mirakler och hur dess budskap kan levas i vardagen.
 • Vi arrangerar träffar regionalt på olika platser i Sverige.
 • Vid behov skickar vi också ut nyhetsbrev över nätet.
 • Nätverket är informationscentral och kontaktorgan för 
  •  kurser, föredrag och studiegrupper i Sverige
  •  böcker och litteratur som berör En Kurs i Mirakler
  •  nyheter
  •  resurspersoner (vilka håller på med En Kurs i Mirakler)
  •  utlandsbesök
 • Vi utvecklar en global verksamhet, kontakt med andra länder och nätverk

Medlemsavgiften är 200 kr/år och medlemsskapet gäller ett år från den dag du betalar. Du blir medlem här.

Nätverket En Kurs i Mirakler
Hemsida: www.mirakelkursen.se

Nästa Nätverksträff:
Fre 16 - sön 18 okt 2020
Plats: Flämslätt Stifts- och kursgård, utanför Skövde, Västergötland

---

Varje kärleksfull tanke är sann. Allting annat är en vädjan om helande och hjälp, oavsett vilken form det tar.
(Textboken, kap 12, s 259)